חוקרת סמויה חדרה לשורות העובדים במדגרת "רמית" (בבעלות "תנובה" ו"גרנות"), מדגרת אפרוחי תרנגולי ההודו הגדולה בישראל. החוקרת לא נדרשה לעבור שום הכשרה לגבי אופן הטיפול באפרוחים וצורת המתתם. במצלמה נסתרת, היא תיעדה את הרגעים הראשונים (ולעתים האחרונים) בחייהם של 8 מיליון אפרוחים ש"מייצרת" המדגרה מדי שנה.

הצילומים חושפים רצף של התעללות: האפרוחים מושלכים באגרסיביות לפס הייצור, מועפים ונחבטים. האפרוחים ממוינים על פי התרשמות מהירה ממצבם וחוסנם ורבים מסווגים כ"פגומים", אפרוחים שלא משתלם כלכלית להשקיע בגידולם. חלק מאותם “אפרוחים פגומים” נזרקים למסוע “זבל” אליו נזרקים שברי קליפות יחד עם אפרוחים פגועים וגוססים. המסילה מובילה לחור במפלס תחתון בו לטענת בעל המדגרה מומתים האפרוחים החיים במתקן המתה בגז. אפרוחים אחרים מוצאים את מותם בחנק ומעיכה בשקית אשפה, ורבים נופלים או מועפים לרצפה, לעתים נרמסים באקראי וגוססים באיטיות.

האפרוחים ששרדו את הסלקציה ונשלחים ללולי הפיטום ממוינים לזכרים ולנקבות על ידי הליך שכולל מתיחה אגרסיבית של פי הטבעת שלהם (”פותחים להם ת’תחת”, הודרכה העובדת החדשה). האפרוחים מפרפרים בכאב ומנסים להשתחרר גם כשמכונה חותכת את מקוריהם בלייזר (הצפיפות בלולי הפיטום גורמת תוקפנות רבה בין התרנגולים, שחיתוך המקור נועד למתן את נזקיה). לבסוף, ב”אריזה”, נערמים עשרות אפרוחים זה גבי זה בארגזים צפופים.

החוקרת הסמויה לא נדרשה לעבור הכשרה כלשהי לגבי אופן הטיפול באפרוחים וצורת המתתם. רק לפני כמה חודשים הורשעה אותה מדגרה בעבירה על חוק צער בעלי-חיים ונקנסה בסכום של 60 אלף ₪. ככל הנראה, העונש לא היה מרתיע דיו.

מה אפשר לעשות?

* לעבור לתזונה צמחונית, או לכל הפחות להפחית את צריכת הבשר, ובמיוחד בשר העופות. אל תממנו מכספכם התעללות.
מתכונים צמחוניים ומידע על תזונה נכונה

* להתנדב באנונימוס